Multi dosya ekleme

Smf forum sitemizde bir konu açarken birden fazla dosya eklememiz gerektiği zamanlarda. 20 dosya eklemek için 20 defa yaptığımız işlemi tekrar etmemiz gerekiyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için konu açarken multi dosya yükleyebileceğiniz bir özelliğe nasıl sahip olacağınızı anlatmak istiyorum.

Default tema içinde Post.template.php dosyasında

Multi dosya ekleme: Multi dosya ekleme

Baba devlet yapısı ve Aile

Günümüzde zorlandığımız konulardan biriside çocuk yetiştirmektir. Toplum olarak hep yeni yetişen gençliğin, islam ahlakından, örf ve adetlerimizden yoksun olarak yetiştiğini dile getiririz. Eğitim ailede başlar, okulla da devam eder şeklinde de alışıla gelmiş bir söz kullanırız. Aslında yaşadığımız ülkenin idari mekanizmasında bulunanların payı daha büyük diye
Baba devlet yapısı ve Aile: Baba devlet yapısı ve Aile

Muhabbet dergahında umre anılarım

Günlerden yine güzel bir gündü. İçimiz heyecandan kıpır kıpır gözümüz yollarda zamanımızın dolmasını bekliyoruz. Ekibimizin içerisinde Tiyatrocu Meddah Mehmet Beyazıt, Ali Rıza Uygur hocamız gibi ağabeylerimiz var. İlk ve ikinci umrelerde sonra 3. umre 50 kişilik bir kafileyle Ali Saylan hocamızla beraber mayıs ayı umresine gitmiştik. Vakit dar olduğu için ekibimizle
Muhabbet dergahında umre anılarım: Muhabbet dergahında umre anılarım

Mecburi Olan Köle Azad Şekilleri : Zıhar Kefareti

İslamiyetin köle azad etme emrini verdiği zıhar kefareti  üzerinde biraz duralım.Mesela bir koca karısına “Sen bana annemin sırtı gibisin” derse o kadın kendisine haram olur.Boş olmamakla beraber zıhar kefareti vermesi lazımdır.Keza “sen bana annemin karnı veya uyluğu veya ferci gibisin”dese yine kefareti zıhar vermek zorundadır.Bu zıhar ancak karısına geçerlidir,ca
Mecburi Olan Köle Azad Şekilleri : Zıhar Kefareti: Mecburi Olan Köle Azad Şekilleri : Zıhar Kefareti

İslam’da Kölelik Müessesesi

 İslam Hukuku’nun temelleri ikiye ayrılır;
          1)ilk defa İslamiyet’in vaz’ı ettiği hükümlerdir. Zekat ve miras  gibi.
          2)İslamiyet’in ilk defa ortaya çıkarmadığı fakat daha önce var olan hükümleri tadil yoluna gittiği şeylerdir. Mesela İslamiyet’ten önce on kadınla bile yaşanılıyordu. Sekiz hanımlı Haris Bin Kays
İslam’da Kölelik Müessesesi: İslam’da Kölelik Müessesesi

Köleliğe genel bakış

Kölelik kurumu eski uygarlıkların hemen tümünün ortak paydalarından birisidir. Hint, Çin ,Mezopotamya, Eski Yunan, Roma ve Eski Türk uygarlıkları dahil olmak üzere, eski uygarlıklar hukuk düzenlerinin hemen hepsinde, kölelik meşru bir kurum olarak tanınmıştır.
          Hemen hemen dünyanın her yerinde rağbet gören bir kurum olan kölelik müessesini anlamak
Köleliğe genel bakış: Köleliğe genel bakış

İlahilerde hangi duygular ön plandadır?

İlahiler daha çok dini ele alsa da dinin içinde bulunması bakımından dünya hayatı ile ilgili konulara da değinmektedir. Bu sebeple ilahiler birçok duyguya dokunmakta ve ön plana çıkmalarına imkân tanımaktadır. İlahilerde daha çok ilahi aşk üzerinde durulmakta ve Allah sevgisi üzerinde durulmaktadır. Çünkü ilahiler din için yazılan eserlerdir ve Allah bu din ile diğer t
İlahilerde hangi duygular ön plandadır?: İlahilerde hangi duygular ön plandadır?